Vertical Farming | 2 हेक्टर ची शेती, आता फक्त 1 एकरात

शाश्वत शेती : शेतकऱ्यानंसाठी एक वरदान Globally | जागतिक स्तरावर जबाबदार कंपन्या आणि बहुपक्षीय संस्था शेतीच्या शाश्वत साधनांसाठी तीव्रतेने जोर देत आहेत कारण ते पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता मानवांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत करू शकतात. ज्या प्रमाणात तसेच पर्यावरणाचा ऱ्हास यासारख्या गोष्टींचा आलेख उंचावला जात आहे. यासाठी एक च पर्याय (Vertical Farming ) ‌हवामान … Read more