Mahdbt |कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन

महाडीबीटी कृषी यांत्रिकीकरण २०२३ अंमलबजावणीसाठी शेतकरी यांच्याकरता झालेले काही बदल ट्रॅक्टरचलित अवजारांसाठी आरसी बुक बंधनकारक कॅशलेस पद्धतीने अवजारांची खरेदी करणे बंधनकारक कारक ,रोखीने खरेदी करता येणार नाही पूर्वसंमतीपूर्वीच अपलोड केलेल्या कोटेशन व टेस्ट रिपोर्ट प्रमाणेच अवजारांची खरेदी करणे बंधनकारक आहे अपवादात्मक परिस्थितीत अपलोड केलेल्या कोटेशन व टेस्ट रिपोर्ट व्यतिरिक्त कंपनीची खरेदी करायचे असेल तर संबंधित … Read more

50 लाख 95 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 50 हजार रुपये जमा

50000 Subsidy List मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला 50 लाख 95 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 50 हजार रुपये जमा 50 हजार अनुदान List ज्या शेतकऱ्यांनी २०१७ ते २०२० मध्ये कोणतीही २ वर्षे नियमित पीक कर्जफेड केली आहे, त्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून जाहीर केलेला ५० हजार रुपयांचा निधी गुरुवारपासून शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे. प्रोत्साहनपर … Read more