शेतकऱ्यांनसाठी आनंदाची बातमी | केंद्रिय शेतकरी कृषि कल्याण विभाग AIF योजनेचा लाभ घ्या

Department of Agriculture & Farmers Welfareकृषि और किसान कल्याण विभागNational Agriculture Infra Financing Facility (AIF) योजनेची उद्दिष्टे कोण अर्ज करू शकतो ? शेतकरी ‌कृषी-उद्योजक‌केंद्र प्रायोजित सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्प‌शेतकरी उत्पादक संघटना‌फेडरेशन ऑफ फार्मर प्रोड्युस ऑर्गनायझेशन‌संयुक्त दायित्व गट‌स्थानिक संस्था प्रायोजित सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्प‌पणन सहकारी संस्था‌बहुउद्देशीय सहकारी संस्था‌राष्ट्रीय सहकारी महासंघ‌प्राथमिक कृषी पतसंस्था‌बचत गट‌बचत गटांचे महासंघ‌स्टार्ट-अप‌राज्य एजन्सी‌राज्य सहकारी संघ‌राज्य … Read more