About us

आत्मनिर्भर किसान

About me

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो आजच्या इंटरनेटच्या युगामध्ये शेतकऱ्यांना नवीन नवीन योजनांचा लाभ घेण्याकरता शासकीय च्या योजना तशाच आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाविषयी माहिती पुरवणार आहे

Hello Farmer Brothers In today’s internet age we are going to provide information about modern farming technology as well as government schemes for farmers to take advantage of new schemes.

Leave a Comment